Preskoči na sadržaj

Emulacija bežičnih mreža

Emulator CORE nudi emulaciju bežičnih mreža koje rade po standardu IEEE 802.11, poznatijih pod komercijalnim nazivom Wi-Fi. Za tu svrhu među čvorovima veznog sloja (gumb link-layer nodes u alatnoj traci s lijeve strane) moguće je odabrati wireless LAN (dokumentacija).

Konfiguracija čvora bežične mreže

Nakon dodavanja čvora tipa wireless LAN na platno stvara se novi čvor imena wlanN, pri čemu je N redni broj čvora (dokumentacija). Desnim klikom na čvor nudi nam se mogućnost konfiguracije (Configure). U konfiguraciji čvora na kartici Basic možemo postaviti sljedeće:

  • Doseg (Range), izražen u pikselima (pretvorbu piksela i metara te veličinu platna na kojem crtamo mrežu moguće je konfigurirati pod stavkom izbornika Canvas pa onda Size/scale)
  • Širinu pojasa (Bandwidth), izraženu u bitovima po sekundi
  • Zadržavanje (Delay), izraženo u mikrosekundama
  • Postotak gubitaka (Loss)
  • Podrhtavanje zadržavanja (Jitter), izraženo u mikrosekundama

Kartica EMANE omogućuje nam omogućuje integraciju CORE-a s emulatorom Extendable Mobile Ad-hoc Network Emulator (EMANE). Time se nećemo baviti.

Također možemo postaviti IPv4 podmrežu (IPv4 subnet) i IPv6 podmrežu (IPv6 subnet).

Warning

Kod dodavanja čvora bežične mreže CORE će dodijeliti IPv4 podmrežu s duljinom prefiksa 32 (npr. 10.0.0.0/32). To je pogrešno (i vjerojatno je bug u CORE-u) jer u toj podmreži postoji samo jedna adresa pa nema mjesta za adrese domaćina, računala i usmjerivača. Svaki put kad emuliramo Wi-Fi morat ćemo urediti ovu postavku svake bežične mreže koju koristimo i postaviti podmrežu koju već želimo koristiti.

Naposlijetku, imamo još tri opcije:

  • Korištenje skripti mobilnosti mrežnog simulatora ns-2 (ns-2 mobility script), čime ćemo se baviti nešto kasnije
  • Povezivanje sa svim usmjerivačima u emulaciji (Link to all routers)
  • Odabir članova bežične mreže (Choose WLAN members)

Primjer bežične mreže

Složimo jednostavnu bežičnu mrežu wlan1 u kojoj se nalaze domaćin n2 i računalo n3. Postavimo doseg čvorova na 300 piksela (450 metara) i IPv4 podmrežu na 192.168.10.0/24. Topologija mreže je oblika

n2 ----- wlan1 ----- n3

Čvorove n2 i n3 povežimo na wlan1 i postavimo ih na platnu negdje blizu te mreže. Uočimo kako su povezivanjem na bežičnu mrežu n2 i n3 dobili po jednu antenu, što je oznaka bežične veze. Nakon pokretanja emulacije čvorove možemo možemo se ping-anjem uvjeriti da bežična veza između čvorova radi.

Za vrijeme izvođenja emulacije čvorove je moguće pomicati po želji pa ćemo, ako dovoljno odmaknemo čvorove, nakon nekog vremena vidjeti izlaz oblika

# ping 192.168.10.20
PING 192.168.10.20 (192.168.10.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.118 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.061 ms
From 192.168.10.10 icmp_seq=39 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=40 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=41 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=42 Destination Host Unreachable

Nakon vraćanja čvorova u međusobni doseg izlaz postaje

From 192.168.10.10 icmp_seq=312 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=313 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=314 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.10 icmp_seq=315 Destination Host Unreachable
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=316 ttl=64 time=2080 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=317 ttl=64 time=1040 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=318 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=319 ttl=64 time=0.074 ms

Međusobno povezivanje bežičnih mreža

Usmjerivači povezani na više bežičnih (ili žičnih) mreža omogućit će komunikaciju među tim mrežama. Specijalno, unutar CORE-a takvi će usmjerivači na platnu biti prikazani s više antena kada su spojeni na više bežičnih mreža. Iako postoje specijalizirani algoritmi usmjeravanja za bežične mreže, dosad korišteni algoritmi usmjeravanja će uredno raditi bez obzira radi li se na veznom i fizičkom sloju o žičnim ili bežičnim mrežama.

Author: Vedran Miletić