Preskoči na sadržaj

POP3 i IMAP: Dovecot

Dovecot je jednostavan i brz POP3 i IMAP server.

Instalacija Dovecota

Jednostavno pokrenimo sljedeću naredbu u terminalu:

# yum install dovecot

Osnovna konfiguracija

Dovecot će većinu stvari konfigurirati pri instalaciji, no možda nije loše uključiti loging da bi lakše pronašli eventualne pogreške pri daljnjoj konfiguraciji.

Otvorimo datoteku /etc/dovecot/dovecot.conf i pronađimo sljedeće linije:

# Log file to use for error messages, instead of sending them to syslog.
# /dev/stderr can be used to log into stderr.
log_path = /var/dovecot/debug/log

Navedimo proizvoljnu putanju do datoteke (paziti pritom da direktoriji i sama datoteka postoje) te ponovno pokrenimo dovecot servis.

# systemctl restart dovecot

Ukoliko sve prođe u redu dobit ćemo poruku:

Restarting IMAP/POP3 mail server: dovecot.

a ukoliko postoji greška u konfiguracijskoj datoteci nešto slično:

Can't open log file /var/dovecot/debug: Is a directory failed!

Primjetimo da se uglavnom javi i u čemu je problem što uvelike pomaže pri uspješnom konfiguriranju. Linije koje nas potom zanimaju su postavljanje protokola i definiranje putanja do inbox-ova koje ćemo koristiti. Za potrebe testiranja kreirao sam novog korisnika test sa istom šifrom test.

# Protocols we want to be serving: imap imaps pop3 pop3s managesieve
# If you only want to use dovecot-auth, you can set this to "none".
#protocols = imap imaps
protocols = imap imaps

Dodajmo u protokole pop3:

protocols = imap imaps pop3

Sljedeće što treba učiniti je postaviti putanje do inboxova, prije svega treba pronaći na kojoj su "fizičkoj" lokaciji mailovi pa potom pronaći liniju u konfiguracijskoj datoteci Dovecota te ju uputiti na prethodno pronađenu lokaciju:

mail_location = /var/mail/%u

Primjetite %u koji dinamički označava korisničko ime (engl. user). Mogućih opcija je još nekoliko, primjerice ako bi htjeli imati više domena sa više korisnika koristili bi konfiguraciju sličniju sljedećoj:

mail_location = /var/%d/mail/%u

ili pak:

mail_location = /%h/var/mail/%d/%n

ukoliko bi htjeli referencirati na home direktorij (%h) koristeći i domenu (%d) i korisnički dio mail adrese (%n). U slučaju adrese korisnik@domena, korisnik je %n, a domena je %d.

Podesimo još mogućnost autentificiranja lozinkama u plain text obliku u liniji:

disable_plaintext_auth = no

Tip

Ovo u realnom okruženju treba biti postavljeno na yes te se autentifikacija treba vršiti korištenjem SSL/TLS.

Testiranje instalacije

Testirajmo možemo li uspješno poslati mail sljedećom naredbom:

$ echo "Ovo je mail samom sebi" | mail -s "Dovecot naslov" ivan

Pregledajmo inbox kao i ranije naredbom mail i potvrdimo primitak gore navedenog maila.

Dalje trebamo testirati jesu li POP3 i IMAP serveri pokrenuti i rade li kako treba, a za to ćemo ponovno koristiti telnet.

$ telnet localhost 110

će nas spojiti na POP3 pri čemu ćemo dobiti ispis:

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.

Prijavimo se kao test, dohvatimo inbox te pročitajmo prvu poruku.

Ključna riječ user nakon koje slijedi korisničko ime:

user test
+OK

Ključna riječ pass nakon koje slijedi lozinka

pass test
+OK Logged in.

Primjer pogrešne naredbe

dummy-naredba
-ERR Unknown command: DUMMY-NAREDBA

Ključna riječ list koja ispisuje broj poruka i pripadajuće veličine

 list
 +OK 3 messages:
1 632
2 666
3 681
.

Ključna riječ retr nakon koje slijedi id poruke koju želimo dohvatiti

retr 1
+OK 632 octets

Nakon čega se ispisuje cijelo tijelo poruke. Naredbom quit gasimo vezu.

Testiranje IMAPa možemo izvesti spajanjem na port 143 i vrlo sličnim postupkom kao gore dohvatiti poruke.

Author: Ivan Ivakić, Vedran Miletić