Preskoči na sadržaj

Mjerenje brzine izvođenja C++ aplikacija

Pamćenjem vrijednosti vremena zidnog sata prije početka i nakon završetka izvođenja (dijela) koda možemo izmjeriti brzinu izvođenja. To ćemo izvesti korištenjem biblioteke chrono koja je dio standarda C++11 (std::chrono na cppreference.com).

#include <chrono>
#include <iostream>

int main()
{
 auto start = std::chrono::steady_clock::now();

 // kod čije vrijeme izvođenja mjerimo dolazi ovdje

 auto end = std::chrono::steady_clock::now();
 std::chrono::duration<double> elapsed_seconds = end - start;
 std::cout << "elapsed time: " << elapsed_seconds.count() << "s\n";
}

Umjesto std::cout za ispis možemo koristiti i biblioteku {fmt} na način:

#include <fmt/format.h>

#include <chrono>

int main()
{
 auto start = std::chrono::steady_clock::now();

 // kod čije vrijeme izvođenja mjerimo dolazi ovdje

 auto end = std::chrono::steady_clock::now();
 std::chrono::duration<double> elapsed_seconds = end - start;
 fmt::print("elapsed time: {}s\n", elapsed_seconds.count());
}

Biblioteka {fmt} od verzije 6.0.0 nadalje može oblikovati trajanje vremena u odgovarajućim vremenskim jedinicama (u ovom slučaju sekundama) pa je nepotrebno pozivati metodu count() i ručno navoditi jedinice. Kako bi biblioteka {fmt} oblikovala vrijeme u odgovarajućim jedinicama, dovoljno je uključiti zaglavlje fmt/chrono.h i izravno koristiti vrijednost tipa std::chrono::duration<> (std::chrono::duration na cppreference.com):

#include <fmt/format.h>

#include <chrono>

int main()
{
 auto start = std::chrono::steady_clock::now();

 // kod čije vrijeme izvođenja mjerimo dolazi ovdje

 auto end = std::chrono::steady_clock::now();
 std::chrono::duration<double> elapsed_seconds = end - start;
 fmt::print("elapsed time: {}\n", elapsed_seconds);
}

Author: Vedran Miletić