Preskoči na sadržaj

Korištenje mrežnih protokola u modularnom usmjerivaču Click

Modularni usmjerivač Click omogućuje nam korištenje brojnih elemenata koji implementiraju često korištene mrežne protokole. Navedimo redom te elemente za pojedine protokole.

Ethernet

 • EnsureEther (dokumentacija) -- osigurava da su (IP) paketi unutar Ethernet okvira
 • EtherEncap (dokumentacija) -- stavlja (IP) paket u Ethernet okvir
 • EtherMirror (dokumentacija) -- zamjenjuje međusobno izvorišnu i odredišnu adresu Ethernet okvira
 • EtherRewrite (dokumentacija) -- prepisuje izvorišnu i odredišnu adresu Ethernet okvira novim vrijednostima
 • EtherSwitch (dokumentacija) -- Ethernet preklopnik

Primjer korištenja Etherneta

Todo

Ovdje nedostaje primjer.

ARP

 • ARPFaker (dokumentacija) -- periodički šalje lažni ARP odgovor
 • ARPPrint (dokumentacija) -- ispis podataka o ARP paketu
 • ARPQuerier (dokumentacija) -- stavlja IP paket u Ethernet okvir gdje je odredišna adresa određena pomoću ARP zahtjeva
 • ARPResponder (dokumentacija) -- generira odgovor na ARP zahtjev
 • CheckARPHeader (dokumentacija) -- provjerava ispravnost ARP zaglavlja okvira

IPv4

 • CheckIPHeader (dokumentacija) -- provjerava IP zaglavlje
 • DecIPTTL (dokumentacija) -- smanjuje TTL
 • IPClassifier (dokumentacija) -- klasificira IP pakete po sadržaju, slična pravila kao Wiresharkovi filtri kod snimanja paketa
 • IPFilter (dokumentacija) -- filtrira IP pakete po sadržaju, slična pravila kao Wiresharkovi filtri kod snimanja paketa
 • IPFragmenter (dokumentacija) -- fragmentira velike IP pakete
 • IPMirror (dokumentacija) -- zamjenjuje izvorišnu i odredišnu adresu IP paketa
 • IPPrint (dokumentacija) -- ispis podataka o IP paketu
 • IPReassembler (dokumentacija) -- ponovno sastavlja fragmentirane IP pakete

Primjer korištenja IPv4

Želimo da usmjerivač provjerava zaglavlje primljenih paketa, sastavlja fragmente IPv4 paketa, filtrira među njima ICMP pakete koje ping koristi (echo request i echo reply) i ispisuje podatke o njima. Za testiranje iskoristite ipv4frags.pcap sa SampleCaptures na Wiresharkovom Wikiju.

Rješenje primjera korištenja IPv4

Todo

Ovdje nedostaje rješenje primjera.

ICMP

 • ICMPPingResponder (dokumentacija) -- odgovara na ICMP echo zahtjev
 • ICMPPingSource (dokumentacija) -- periodički šalje ICMP echo zahtjev

NAT

 • ICMPPingRewriter (dokumentacija) -- rewrites ICMP echo requests and replies
 • IPAddrPairRewriter (dokumentacija) -- rewrites IP packets' addresses by address pair
 • IPAddrRewriter (dokumentacija) -- rewrites IP packets' addresses
 • IPRewriter (dokumentacija) -- rewrites TCP/UDP packets' addresses and ports

TCP

Todo

Ovaj dio treba napisati.

UDP

Todo

Ovaj dio treba napisati.

Author: Vedran Miletić