Preskoči na sadržaj

Distribuirani datotečni sustav Ceph

Hint

Za više informacija proučite službenu dokumentaciju.

Ceph je platforma otvorenog koda za distribuirano spremanje podataka koju odlikuje otpornost na kvarove i koja je izuetno skalabilna ("na nivo eksabajta"). Ceph se sastoji od više razina.

digraph G {
  node [shape = box];
  RBD -> RADOS;
  CephFS -> RADOS;
  RADOS -> pool;
  pool -> "CRUSH map";
  "CRUSH map" -> "PG 1";
  "CRUSH map" -> "PG 2";
  "CRUSH map" -> "PG 3";
  "CRUSH map" -> "PG n";
  "PG 1" -> "cluster node 1";
  "PG 1" -> "cluster node 2";
  "PG 2" -> "cluster node 2";
  "PG 2" -> "cluster node 3";
  "PG 3" -> "cluster node 1";
  "PG 3" -> "cluster node 3";
  "cluster node 1" -> "OSDs 1 (proizvoljan broj diskova)";
  "cluster node 2" -> "OSDs 2 (proizvoljan broj diskova)";
  "cluster node 3" -> "OSDs 3 (proizvoljan broj diskova)";
}

Razine Cepha

Prva razina: OSD

Object store daemon (OSD) obavlja spremanje podataka, replikaciju, oporavljanje podataka te pruža neke podatke Monitorima tako što provjerava druge OSD-eove da li su u funkciji. Možemo reći da oni otprilike predstavljaju konkretni hard-disk na kojemu će se spremati podaci.

Druga razina: placement groups

Grupe za razmještaj (engl. placement groups) prikupljaju objekte sa sloja iznad i upravljaju njima kao grupom te ih mapiraju u OSD-ove ispod sebe. Na ovom sloju se vrši kopiranje podataka. Broj kopija određuje se u sloju iznad, točnije, Pool razina. PGovi su zaslužni za hash mapiranje objekata u OSD-ove zato da OSD-ovi budu ravnomjerno iskorišteni prilikom dodavanja novih objekata u Pool.

Treća razina: pool

Na ovoj razini se događa većina korisničke interakcije sa sustavom. Tu se unose naredbe poput get, put i delete za objekte u bazenu. Pool se sastoji od nekoliko PGova i njihov broj se određuje kada se on kreira.

CRUSH mape -- specificiraju se za po jedan Pool i služe tome da prepravljaju distribuciju objekata u OSD-eove prema pravilima koje definira administrator. To se radi iz razloga da dvije kopije ne završe na istom disku. Crush mape se ručno rade te se kompajliraju i proslijede klasteru.

Četvrta razina: usluge

Reliable Autonomic Distributed Object Store (RADOS) predstavlja dijeljeno spremanje podataka visokih performansi, odnosno prva tri sloja čine RADOS uslugu. RADOS je baza na koju se grade malo složeniji sustavi poput RBD (Rados Block Device) i CephFS.

RADOS block device (RBD) je, kao što samo ime sugerira, blok uređaj spremljen u RADOSU. RBD-i su razgranati preko nekoliko PGova radi boljih performasi te su promjenjivih veličina.

CephFS je POSIX datotečni sustav implementiran nad RADOSom. CephFS je još u izradi dok su RADOS i RBD usluge dostupne.

Implementacija

Da bi implementirali osnovni Ceph klaster za spremanje podataka moramo imati najmanje 2 OSD-a, Monitor te MDS (Metadata Server).

Monitor -- održava mape stanja klastera što uključuje, mapu monitora, mapu OSD-a, mapu PGova i CRUSH mapu.

MDS -- čuva meta podatke u ime Ceph datotečnog sustava. Oni omogučavaju da korisnici unose naredbe poput ls, find i slično.

Sama implementacija sastoji se od dvije faze, ali ja nažalost nisam uspio do kraja implementirati sustav. Točnije greška se javlja kada bi admin čvor morao putem naredbe ceph-deploy instalirat ceph repozitorije na ostale čvorove i pripremiti ih za instaliranje ceph monitora.

Za implementaciju koristio sam Vmware Workstation te četiri virtualne mašine u mreži sa CentOS oeprativnim sustavom.

Faza preflight

Ova faza uključuje postavljanje admin čvora sa kojega zovemo ceph-deploy i 3 čvora koja će predstavljati naš ceph klaster.

Instaliramo ssh ako je potrebno:

$ sudo yum install openssh-server

Prvo moramo instalirati ceph repozitorij na admin čvor. To radimo tako da napravimo YUM entry:

[ceph-noarch]
name=Ceph noarch packages
baseurl=https://download.ceph.com/rpm-{ceph-release}/{distro}/noarch
enabled=1
gpgcheck=1
type=rpm-md
gpgkey=https://download.ceph.com/keys/release.asc

Zatim radimo update repozitorija i instaliramo ceph-deploy:

$ sudo yum update && sudo yum install ceph-deploy

Sada moram za svaki čvor dodati hostname u /etc/hosts.

(...)
192.168.72.129 node1
192.168.72.130 node2
192.168.72.131 node3

Na sve čvorove dodajem ceph korisnike kojima moram staviti root ovlasti tako da se ceph-deploy može spojiti bez šifre i instalirati ceph:

$ sudo useradd -d /home/ceph -m ceph
$ sudo passwd ceph

Te im dododajem root ovlasti:

$ echo "ceph ALL = (root) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/ceph
$ sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/ceph

Idući korak je konfiguriati sve čvorove sa SSH pristupom bez šifre:

$ ssh-keygen
Generating public/private key pair.
Enter file in which to save the key (/ceph-client/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /ceph-client/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /ceph-client/.ssh/id_rsa.pub.

Za svaki čvor kopiram ssh key do svakog drugog čvora:

$ ssh-copy-id ceph@node1
$ ssh-copy-id ceph@node2
$ ssh-copy-id ceph@node3

Te na kraju modificiram datoteku ~/.ssh/config admin čvora tako da se logira na korisnike ceph ostalih čvorova:

Host node1
 User ceph
Host node2
 User ceph
Host node3
 User ceph

Faza storage cluster

U ovoj fazi postavljamo Monitor i dva OSD-a. Za početak možemo napravit direktorij na admin čvoru gdje će nam biti konfiguracijske datoteke koje kreira ceph-deploy prilikom generiranja klastera.

$ mkdir my-cluster
$ cd my-cluster

Stvaramo klaster:

$ ceph-deploy new node1

Idući korak bi bio instaliranje Cepha na čvorove putem ceph-deploya:

$ ceph-deploy install node1 node2 node3

Ovako bi izgledala uspješna instalacija, ali meni prilikom pokretanja naredbe javi grešku da ceph korisnik nema root ovlasti kada ceph-deploy treba pokrenuti naredbu za dohvaćanje cepha. Nije pomoglo ni dodavanje cepha kao roota u datoteci /etc/sudoers.

Nakon toga slijedi dodavanje Monitora i dohvaćanje ključeva:

$ ceph-deploy mon create-initial
$ ceph-deploy gatherkeys node1

Dodajemo 2 OSD-a:

$ ssh node2
$ sudo mkdir /var/local/osd0
$ exit
$ ssh node3
$ sudo mkdir /var/local/osd1
$ exit

Pomoću ceph-deploya pripremimo OSD-ove:

$ ceph-deploy osd prepare node2:/var/local/osd0 node3:/var/local/osd1

Te ih aktiviramo:

$ ceph-deploy osd activate node2:/var/local/osd0 node3:/var/local/osd1

Osiguramo da imamo pristup datoteci ceph.client.admin.keyring:

$ sudo chmod +r /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring

Zatim putem ceph-deploya kopiramo konfiguracijsku datoteku i admin ključ admin čvoru i ostalim čvorovima tako da možemo koristiti cephov CLI bez da moramo unositi adresu Monitora i ceph.client.admin.keyring prilikom izvođenja naredbi.

$ ceph-deploy admin node1 node2 node3 admin-node

Naredbom:

$ ceph health

provjerimo da li nam je klaster aktivan, a MDS (Metadata server) dodajemo pomoću naredbe:

$ ceph-deploy mds create node1

Author: Petar Živković, Vedran Miletić