Preskoči na sadržaj

Konfiguracija virtualnih domaćina u web poslužitelju Apache HTTP Server

Konfiguracijska naredba <VirtualHost> (dokumentacija) omogućuje Apacheju da poslužuje više različitih web sjedišta koja se nalaze na više različitih domena putem jedne IP adrese i vrata.

Primjer primjene virtualnih domaćina

Ilustracije radi, promotrimo web sjedišta www.math.uniri.hr, www.phy.uniri.hr i www.biotech.uniri.hr.

$ curl -v -I http://www.phy.uniri.hr/hr/
*  Trying 193.198.209.33:80...
* Connected to www.phy.uniri.hr (193.198.209.33) port 80 (#0)
> HEAD /hr/ HTTP/1.1
> Host: www.phy.uniri.hr
> User-Agent: curl/7.70.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
(...)

$ curl -v -I http://www.math.uniri.hr/hr/
*  Trying 193.198.209.33:80...
* Connected to www.math.uniri.hr (193.198.209.33) port 80 (#0)
> HEAD /hr/ HTTP/1.1
> Host: www.math.uniri.hr
> User-Agent: curl/7.70.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
(...)

$ curl -v -I http://www.biotech.uniri.hr/hr/
*  Trying 193.198.209.33:80...
* Connected to www.biotech.uniri.hr (193.198.209.33) port 80 (#0)
> HEAD /hr/ HTTP/1.1
> Host: www.biotech.uniri.hr
> User-Agent: curl/7.70.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
(...)

Uočimo da se ova tri web sjedišta nalaze na istoj IP adresi (193.198.209.33) i istim vratima (80), ali poslužitelj zna točno koji sadržaj mora isporučiti u odgovoru zahvaljujući vrijednosti zaglavlja Host (više detalja o HTTP zaglavlju Host na MDN-u) u svakom od HTTP zahtjeva. Vrijednost tog zaglavlja se može postaviti u cURL-u kod slanja HTTP zahtjeva:

$ curl --header "Host: www.math.uniri.hr" http://www.biotech.uniri.hr/hr/
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="hr-hr" lang="hr-hr" >
<head>
 <base href="http://www.math.uniri.hr/hr/" />
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="generator" content="Joomla! - Open Source Content Management" />
 <title>Odjel za matematiku - Vijesti</title>
(...)

Konfiguracija virtualnih domaćina za HTTP

Recimo da imamo dvije domene, prometej.rm.miletic.net i epimetej.rm.miletic.net te da želimo na njih postaviti dva različita web sjedišta. Stvorimo sadržaj tih web sjedišta:

$ mkdir -p www/{epimetej,prometej}/html
$ echo '<html><body><h1>Epimetej</h1></body></html>' > www/epimetej/html/index.html
$ echo '<html><body><h1>Prometej</h1></body></html>' > www/prometej/html/index.html

Apache koji koristimo već dolazi s konfiguracijskom datotekom za virtualne domaćine koju možemo prilagoditi i uključiti. Dohvatimo tu datoteku:

$ docker run --rm httpd:2.4 cat /usr/local/apache2/conf/extra/httpd-vhosts.conf > my-httpd-vhosts.conf

Uredimo tu datoteku; uočimo da su nam konfiguracijske naredbe ServerAdmin, ServerName i DocumentRoot već poznate, samo se nalaze unutar bloka naredbi <VirtualHost>:

# Virtual Hosts
#
# Required modules: mod_log_config

# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
#...
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
  DocumentRoot "/usr/local/apache2/docs/dummy-host.example.com"
  ServerName dummy-host.example.com
  ServerAlias www.dummy-host.example.com
  ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error_log"
  CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access_log" common
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
  DocumentRoot "/usr/local/apache2/docs/dummy-host2.example.com"
  ServerName dummy-host2.example.com
  ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error_log"
  CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access_log" common
</VirtualHost>

Maknemo li konfiguracijsku naredbu ServerAdmin, za taj virtualni domaćin koristit će se ona vrijednost koju smo već ranije postavili u datoteci my-httpd.conf, što nam odgovara. Naredbu ServerAlias ne trebamo jer imamo samo jednu domenu po virtualnom domaćinu. Također, logging nam ovdje nije bitan pa ćemo i te dvije naredbe maknuti, čime smo eliminirali i potrebu za modulom mod_log_config koja se navodi u zaglavlju konfiguracijske datoteke u komentarima. Naposlijetku, moramo dodati dozvolu pristupa (Require all granted) za svaki od direktorija koji se koristi kao DocumentRoot. Konfiguracija (zasad samo za HTTP vrata 80) je oblika:

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/epimetej/html"
  <Directory "/var/www/epimetej/html">
    Require all granted
  </Directory>
  ServerName epimetej.rm.miletic.net
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/prometej/html"
  <Directory "/var/www/prometej/html">
    Require all granted
  </Directory>
  ServerName prometej.rm.miletic.net
</VirtualHost>

Kad se koriste virtualni domaćini, tada prvi navedeni u konfiguracijskoj datoteci postaje zadani virtualni domaćin i koristi se kod odgovora na zahtjeve kod kojih vrijednost u zaglavlju Host primljenog HTTP zahtjeva ne odgovara ni jednoj vrijednosti konfiguracijske naredbe ServerName. Zato je dobra praksa eksplicitno prvo navesti zadani virtualni domaćin:

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/html"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/epimetej/html"
  <Directory "/var/www/epimetej/html">
    Require all granted
  </Directory>
  ServerName epimetej.rm.miletic.net
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/prometej/html"
  <Directory "/var/www/prometej/html">
    Require all granted
  </Directory>
  ServerName prometej.rm.miletic.net
</VirtualHost>

U datoteci my-httpd.conf odkomentirajmo liniju koja naredbom Include (dokumentacija) uključuje konfiguracijsku datoteku koju smo upravo uredili. Promijenimo:

#...
# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
#...

tako da bude:

#...
# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
#...

Promijenimo Dockerfile tako da uključuje novu datoteku, dodajmo još jednu naredbu COPY koja će kopirati datoteku my-httpd-vhosts.conf u Docker kontejner na mjesto conf/extra/httpd-vhosts.conf:

FROM httpd:2.4
COPY ./my-httpd.conf /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
COPY ./www /var/www
COPY ./my-httpd-vhosts.conf /usr/local/apache2/conf/extra/httpd-vhosts.conf

Izgradimo sliku i pokrenimo Docker kontejner:

$ docker build -t "my-httpd:2.4-3" .
Sending build context to Docker daemon 54.78kB
Step 1/4 : FROM httpd:2.4
---> b2c2ab6dcf2e
Step 2/4 : COPY ./my-httpd.conf /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
---> e475515ada38
Step 3/4 : COPY ./www /var/www
---> c764360e0255
Step 4/4 : COPY ./my-httpd-vhosts.conf /usr/local/apache2/conf/extra/httpd-vhosts.conf
---> 7839a9247066
Successfully built 7839a9247066
Successfully tagged my-httpd:2.4-3

$ docker run my-httpd:2.4-3
[Sun May 10 22:09:41.239474 2020] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 139624574960768] AH00489: Apache/2.4.43 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Sun May 10 22:09:41.239504 2020] [core:notice] [pid 1:tid 139624574960768] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'

Uvjerimo se da nam virtualni domaćini rade:

$ curl --header "Host: prometej.rm.miletic.net" http://172.17.0.2/
<html><body><h1>Prometej</h1></body></html>
$ curl --header "Host: epimetej.rm.miletic.net" http://172.17.0.2/
<html><body><h1>Epimetej</h1></body></html>

Uvjerimo se da nam zadani virtualni domaćin hvata sve zahtjeve koji ne pašu na ova dva iznad:

$ curl http://172.17.0.2/
<html><body><h1>Radi!</h1></body></html>
$ curl --header "Host: atlas.rm.miletic.net" http://172.17.0.2/
<html><body><h1>Radi!</h1></body></html>

Author: Vedran Miletić