Preskočite na sadržaj

Automatizacija konfiguracije i održavanja sustava alatom Ansible

Prema Red Hatu, pod automatizacijom infrastrukture podrazumijevamo uporabu tehnologije koja obavlja zadatke uz smanjenu ljudsku pomoć kako bi se upravljalo hardverom, softverom, mrežom, operativnim sustavom i uređajima za pohranu podataka koji zajedno pružaju usluge korisnicima.

Nama je zanimljiva automatizacija konfiguracije i održavanja sustava. U nastavku pretpostavljamo da su računala imenovana posluzitelj, radnastanica1 i radnastanica2, da su ta imena navedena u /etc/hosts ili u DNS poslužitelju, da je postavljen SSH na svakom od sustava koji se koristi te da je moguća potrebna prijava pomoću ključeva.

Instalacija Ansiblea

Instalirajmo Ansible (službena dokumentacija) na poslužitelju i klijentima naredbom:

$ sudo apt install ansible

Uvjerimo se da je uspješno instaliran:

$ ansible --version
ansible 2.7.5

Konfiguracija Ansiblea

Izmijenimo datoteku /etc/ansible/hosts da bude sadržaja:

[local]
posluzitelj

[workstation]
radnastanica1
radnastanica2

Provjerimo možemo li doseći sva računala:

$ ansible all -m ping
posluzitelj | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

Provjerimo možemo li pokrenuti naredbu na računalima:

$ ansible all -a "/usr/bin/hostname"
posluzitelj | CHANGED | rc=0 >>
posluzitelj

radnastanica1 | CHANGED | rc=0 >>
radnastanica1

radnastanica2 | CHANGED | rc=0 >>
radnastanica2

Ansible playbook

Stvorimo YAML datoteku /etc/ansible/playbook.yml koja će tražiti instalaciju paketa koji sadrži MkDocs (paket je nazvan upravo mkdocs) i pokrenuti uslugu Uncomplicated Firewall (kraće UFW, ime usluge ufw) ako već nije pokrenuta. Datoteka je sadržaja:

- name: Install MkDocs and ensure UFW is running
 hosts: all
 become: yes
 tasks:
  - name: install mkdocs
   package:
    name: mkdocs
    state: present
  - name: ensure ufw is running
   service:
    name: ufw
    state: started

Pokrenimo Ansible playbook datoteku playbook.yml naredbom:

$ ansible-playbook -K /etc/ansible/playbook.yml
SUDO password:

PLAY [Update and Install packages] ********************************************************************************************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] ********************************************************************************************************************************************************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]

TASK [install mkdocs] *********************************************************************************************************************************************************************************************
changed: [posluzitelj]
changed: [radnastanica1]
changed: [radnastanica2]

TASK [ensure ufw is running] **************************************************************************************************************************************************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]

PLAY RECAP ********************************************************************************************************************************************************************************************************
posluzitelj        : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0
radnastanica1       : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0
radnastanica2       : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0

Paket je instaliran, a usluga je već bila pokrenuta na svim računalima tako da tu nema promjene.

Recimo da u nekom trenutku dodamo još jednu radnu stanicu imena radnastanica3 koja ima zadovoljene iste preduvjete kao radne stanice koje smo ranije dodali. Provjerimo možemo li je doseći:

$ ansible all -m ping
posluzitelj | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica3 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

Ponovimo pokretanje Ansible playbook playbook.yml naredbom:

$ ansible-playbook -K /etc/ansible/playbook.yml
SUDO password:

PLAY [Update and Install packages] *********************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
ok: [radnastanica3]

TASK [install mkdocs] **********************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
changed: [radnastanica3]

TASK [ensure ufw is running] ***************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
ok: [radnastanica3]

PLAY RECAP *********************************************************************
radnastanica1       : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
radnastanica2       : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
radnastanica3       : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0
posluzitelj        : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0

Uočimo kako se mijenja samo radnastanica3 koja ranije nije imala instaliran paket mkdocs.

Author: Mario Ćuro, Vedran Miletić