Preskoči na sadržaj

Automatizacija konfiguracije i održavanja sustava alatom Ansible

Prema Red Hatu, pod automatizacijom infrastrukture podrazumijevamo uporabu tehnologije koja obavlja zadatke uz smanjenu ljudsku pomoć kako bi se upravljalo hardverom, softverom, mrežom, operativnim sustavom i uređajima za pohranu podataka koji zajedno pružaju usluge korisnicima.

Nama je zanimljiva automatizacija konfiguracije i održavanja sustava. Time se interaktivna konfiguracija računala, primjerice korištenjem sučelja naredbenog retka, zamjenjuje definicijskim datotekama koje sadrže konfiguraciju jednog ili više računala pa se naziva infrastrukura u obliku koda (engl. infrastructure as code). Takve definicijske datoteke imaju brojne prednosti, a najvažnije olakšan pregled konfiguracije, mogućnost verzioniranja konfiguracije i mogućnost višestrukog pokretanja procesa konfiguracije infrastrukture po potrebi.

Osim Ansiblea, koji koristimo u nastavku, za sličnu svrhu koriste se Chef, Puppet, Salt, Terraform i drugi alati.

Službena dokumentacija Ansiblea podijeljena je u dva dijela:

Mi ćemo koristiti Ansible Documentation koji pripada zajednici i koji pokriva sve relevantne značajke.

U primjerima u nastavku pretpostavljamo da su računala imenovana posluzitelj, radnastanica1 i radnastanica2, da su ta imena navedena u /etc/hosts ili u DNS poslužitelju, da je postavljen SSH na svakom od sustava koji se koristi te da je moguća potrebna prijava pomoću ključeva.

Instalacija Ansiblea

Instalirajmo Ansible (službena dokumentacija) na poslužitelju i klijentima naredbom:

$ sudo pacman -S ansible

Uvjerimo se da je uspješno instaliran:

$ ansible --version
ansible 2.7.5

Konfiguracija Ansiblea

Izmijenimo datoteku /etc/ansible/hosts da bude sadržaja:

[local]
posluzitelj

[workstation]
radnastanica1
radnastanica2

Provjerimo možemo li doseći sva računala:

$ ansible all -m ping
posluzitelj | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

Provjerimo možemo li pokrenuti naredbu na računalima:

$ ansible all -a "/usr/bin/hostname"
posluzitelj | CHANGED | rc=0 >>
posluzitelj

radnastanica1 | CHANGED | rc=0 >>
radnastanica1

radnastanica2 | CHANGED | rc=0 >>
radnastanica2

Stvaranje i pokretanje Ansible playbooka

Stvorimo YAML datoteku /etc/ansible/playbook.yml koja će tražiti instalaciju paketa koji sadrži MkDocs (paket je nazvan upravo mkdocs) i pokrenuti uslugu Uncomplicated Firewall (kraće UFW, ime usluge ufw) ako već nije pokrenuta. Datoteka je sadržaja:

- name: Install MkDocs and ensure UFW is running
 hosts: all
 become: yes
 tasks:
  - name: install mkdocs
   package:
    name: mkdocs
    state: present
  - name: ensure ufw is running
   service:
    name: ufw
    state: started

Pokrenimo Ansible playbook datoteku playbook.yml naredbom:

$ ansible-playbook -K /etc/ansible/playbook.yml
SUDO password:

PLAY [Update and Install packages] ********************************************************************************************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] ********************************************************************************************************************************************************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]

TASK [install mkdocs] *********************************************************************************************************************************************************************************************
changed: [posluzitelj]
changed: [radnastanica1]
changed: [radnastanica2]

TASK [ensure ufw is running] **************************************************************************************************************************************************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]

PLAY RECAP ********************************************************************************************************************************************************************************************************
posluzitelj        : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0
radnastanica1       : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0
radnastanica2       : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0

Paket je instaliran, a usluga je već bila pokrenuta na svim računalima tako da tu nema promjene.

Recimo da u nekom trenutku dodamo još jednu radnu stanicu imena radnastanica3 koja ima zadovoljene iste preduvjete kao radne stanice koje smo ranije dodali. Provjerimo možemo li je doseći:

$ ansible all -m ping
posluzitelj | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica3 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

Ponovimo pokretanje Ansible playbook playbook.yml naredbom:

$ ansible-playbook -K /etc/ansible/playbook.yml
SUDO password:

PLAY [Update and Install packages] *********************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
ok: [radnastanica3]

TASK [install mkdocs] **********************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
changed: [radnastanica3]

TASK [ensure ufw is running] ***************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
ok: [radnastanica3]

PLAY RECAP *********************************************************************
radnastanica1       : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
radnastanica2       : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
radnastanica3       : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0
posluzitelj        : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0

Uočimo kako se mijenja samo radnastanica3 koja ranije nije imala instaliran paket mkdocs.

Više detalja moguće je pronaći na stranici Ansible na ArchWikiju.

Primjeri korištenja Ansiblea za održavanje računalnih praktikuma

Nadogradnja svih paketa

Za upravljanje paketima na Arch Linuxu koristi se modul zajednice community.general.pacman (dokumentacija), a playbook syu.yml je dostupan u odjeljku Playbook stranice Ansible na ArchWikiju.

Uključivanje pokretanja korištenjem utičnica za Docker i libvirt daemone

Za upravljanje systemd jedinkama koristi se ugrađeni modul ansible.builtin.systemd (dokumentacija).

- name: Enable socket activation for Docker and libvirt
 hosts: workstation
 become: yes

 tasks:
  - name: enable systemd socket unit for Docker daemon
   systemd:
    name: docker.socket
    state: started
    enabled: true
  - name: enable systemd socket unit for libvirt daemon
   systemd:
    name: libvirtd.socket
    state: started
    enabled: true

Dodavanje lokalnog korisnika bez administratorskih ovlasti

Za upravljanje korisnicima koristi se ugrađeni modul ansible.builtin.user (dokumentacija).

- name: Add user korisnik and configure groups
 hosts: workstation
 become: yes

 tasks:
  - name: add user korisnik with password korisnik
   user:
    name: korisnik
    comment: FIDIT korisnik
    password: $6$CvycajZY8Z5mk0qC$AdU3seLtogi4XJGXa1MwRuBZ7pHiuLrQaricpAJ2Id5sqV1.UBoUS//yKGPxrK9nzgvmiiIJI2isGamrtGBGD.
    shell: /bin/bash
    groups: docker,libvirt
    append: yes

Hashirani zapis zaporke naveden kao vrijednost ključa password je generiran prema uputama iz Ansibleove dokumentacije korištenjem algoritma SHA-512 i soli CvycajZY8Z5mk0qC naredbom

$ ansible all -i localhost, -m debug -a "msg={{ 'korisnik' | password_hash('sha512', 'CvycajZY8Z5mk0qC') }}"
[DEPRECATION WARNING]: Encryption using the Python crypt module is deprecated. The Python crypt module is deprecated and will be removed from Python 3.13. Install the passlib library for continued encryption functionality. This feature will be removed in version 2.17. Deprecation warnings can be disabled by setting deprecation_warnings=False in ansible.cfg.
localhost | SUCCESS => {
  "msg": "$6$CvycajZY8Z5mk0qC$AdU3seLtogi4XJGXa1MwRuBZ7pHiuLrQaricpAJ2Id5sqV1.UBoUS//yKGPxrK9nzgvmiiIJI2isGamrtGBGD."
}

Korisnik korisnik je nakon stvaranja dodan u grupe docker i libvirt, navedene kao vrijednost ključa groups, čime dobiva pravo pokretanja Docker kontejnera i libvirt virtualnih strojeva. Vrijednost yes ključa append osigurava da će korisnik biti dodan u navedene grupe (umjesto da se popis grupa zamijeni navedenim).

Brisanje datoteka korisnika

Rješenje prezentirano u nastavku pokreće naredbe izravno u ljusci korištenjem ugrađenog modula ansible.builtin.shell (dokumentacija).

- name: Logout user korisnik
 hosts: workstation

 tasks:
  - name: kill processes owned by user korisnik using loginctl
   shell: loginctl --signal=KILL kill-user korisnik
- name: Restore files in home directory of user korisnik to defaults
 hosts: workstation

 tasks:
  - name: remove files in home directory of user korisnik
   shell: rm -r /home/korisnik/{*,.[!.]*}
   args:
    executable: /bin/bash
  - name: copy files from /etc/skel to home directory of user korisnik
   shell: cp -r /etc/skel/{*,.[!.]*} /home/korisnik
   args:
    executable: /bin/bash

Pokretanje postojećih Ansible playbooka

Vrlo jednostavan primjer postojećeg playbooka koji instalira HTTP poslužitelj Apache može se pronaći na službenom GitHubu u repozitoriju ansible/workshop-examples. Složeniji primjeri dostupni su u repozitoriju ansible/ansible-examples. Kako su neki od njih pisani specifično za Red Hat Enterprise Linux, potrebne su manje preinake u navođenju sustava za instalaciju paketa i putanjama pojedinih direktorija i datoteka kako bi se mogle pokrenuti na Arch Linuxu.

Author: Mario Ćuro, Vedran Miletić